PZSP w Olszance,    49 - 332 Olszanka 94,     woj. opolskie,     tel. (77)4129717,     e-mail: zs_olszanka@wodip.opole.pl,    fax (77)4129602

 Strona główna PZSP

Gimnazjum

 Aktualności

 Historia szkoły

 Lokalizacja

 Rada Rodziców

 Samorząd Uczniowski

 Nauczyciele

 Dokumentacja

 Absolwenci

 Uczniowie

 40-lecie szkoły

Informacje

 Kalendarz

 Podręczniki

 Zajęcia dodatkowe

 Plan lekcji

 Kółka w szkole

 LOP

 PCK

 Wymiana pol. - niem.

 Egzamin gimnazjalny

Sport

 Trójbój siłowy

 Liga szkolna

Sukcesy

 Sport

 Sztuka

 Inne

Wydarzenia

 Rozpoczęcie roku szk.

 Pasowanie

 DEN

 Dzień Niepodległości

 Andrzejki

 Mikołajki

 Wycieczki

 Jasełka

 Wigilia

 Spotkanie ze sztuką

 Golcowie z wizytą

 Walentynki

 Pierwszy Dzień Wiosny

 Pamiętamy o Papieżu

 Święto Patrona

 Dzień Bibliotekarza

 "TOBIE POLSKO"

 Bal  karnawałowy

 Ferie zimowe

 Dzień Kobiet

 Dzień Ziemi

 Dzień Otwarty szkoły

 Konstytucja 3 Maja

 Trzymaj formę

 Dzień Matki

 Szkoła bez przemocy

 Dzień Dziecka

 Bal gimnazjalny

 Szkoły na piątkę

 Koniec roku szkolnego

 

 

DZIEŃ BIBLIOTEKARZA I BIBLIOTEK

"Biblioteka jest instytucją, która samym swym istnieniem świadczy o rozwoju kultury. Jest ona bowiem skarbnicą piśmiennictwa, przez które człowiek wyraża swój zamysł twórczy, inteligencję, znajomość świata i ludzi, a także umiejętność panowania nad sobą, osobistego poświęcenia, solidarności i pracy dla rozwoju dobra wspólnego".

Jan Paweł II

8 maja obchodzony jest Dzień Bibliotekarza i Bibliotek. Z tej okazji w gminnej świetlicy odbyła się impreza uświetniająca ten dzień. Wzięli w niej udział uczniowie klasy czwartej naszej szkoły oraz dzieci z przedszkola w Pogorzeli. Czwartaki, nad przygotowaniem których czuwała pani Joanna Sowierszenko, rozbawiły publiczność zabawnymi scenkami.

 

Dzień Bibliotekarza jest obchodzony w naszym kraju od lat sześćdziesiątych, a zawód bibliotekarza ma o wiele starsze tradycje. Pierwsza organizacja zrzeszająca bibliotekarzy powstała dokładnie 90 lat temu. Jest to Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich.

Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich wywodzi się z powstałej w 1915 roku w Warszawie Komisji Historii Książnic
i Wiedzy Bibliotecznej.
W 1917 roku członkowie Komisji powołali Związek Bibliotekarzy Polskich, pierwszą organizację skupiającą bibliotekarzy w kraju odzyskującym po 120 latach zaborów - niepodległość. Datę tę - rok 1917 - uznaje się
za początek funkcjonowania Stowarzyszenia.

Związek, w wolnej Polsce, podjął wielkie dzieło upowszechniania czytelnictwa oraz tworzenia placówek bibliotecznych. Dźwigał kulturę polską ze zniszczeń zaborczych i opóźnień cywilizacyjnych. Dbał o profesjonalną rangę zawodu bibliotekarza. Wybuch II wojny światowej w 1939 roku i okupacja ziem polskich przez hitlerowską III Rzeszę spowodowały, iż Związek Bibliotekarzy Polskich działał do 1944 roku jako organizacja tajna, ochraniając zbiory biblioteczne przed zniszczeniem bądź ich rozgrabieniem przez nazistów.

Po wojnie, w 1946 roku organizacja odrodziła się pod nazwą Związek Bibliotekarzy i Archiwistów Polskich.
W 1953 roku przyjęła obecną nazwę Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich. Mimo zmiany nazewnictwa organizacja nasza była i jest kontynuacją humanistycznych idei, służy niezmiennie książce i czytelnictwu.

Idee te wspierają nadal na arenie międzynarodowej. Związek Bibliotekarzy Polskich zgłaszając akces do tworzonej w 1927 roku w Edynburgu Międzynarodowej Federacji Stowarzyszeń Bibliotekarskich - uzyskał miano członka -założyciela IFLA. W pracach IFLA, w jego wyspecjalizowanych agendach uczestniczyli liczni przedstawiciele bibliotekarstwa polskiego.

 
 

 

 

Copyright © Publiczny Zespół Szkolno - Przedszkolny w Olszance - 2006. All Rights Reserved. Wszelkie prawa zastrzeżone.